به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

تازه ها

  1. دیدگاه‌ها خاموش دی ۱۶, ۱۳۹۱ جلسه عمومی پالتاک ۵ ژانویه ۲۰۱۲ برابر با ۱۶ دی ماه ۲۵۷۱ شاهنشاهی Posted in بیانیه ها, تازه ها
  2. دیدگاه‌ها خاموش دی ۱۶, ۱۳۹۱ بیانیه شماره یکصد و بیست و هشت Posted in تازه ها
  3. دیدگاه‌ها خاموش بهمن ۱۵, ۱۳۸۸ جلسه عمومی پالتاک ۶ فوریه ۲۰۱۰ برابر با ۱۷ بهمن ۲۵۶۸ شاهنشاهی Posted in تازه ها
  4. دیدگاه‌ها خاموش دی ۲۵, ۱۳۸۸ جلسه عمومی پالتاک شنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۱۰ برابر با ۲۶ دیماه ۲۵۶۸ شاهنشاهی Posted in تازه ها
  5. دیدگاه‌ها خاموش دی ۱۰, ۱۳۸۸ جلسه عمومی پالتاک مورخه ۲ ژانویه ۲۰۱۰ مطابق ۱۲ دیماه ۲۵۶۸ شاهنشاهی Posted in تازه ها
  6. دیدگاه‌ها خاموش دی ۰۵, ۱۳۸۸ جلسه عمومی در تاریخ شنبه دسامبر ۲۶ ۲۰۰۹ مطابق با ۵ دیماه ۲۵۶۸ شاهنشاهی Posted in تازه ها
  7. دیدگاه‌ها خاموش آبان ۱۴, ۱۳۸۸ شایعه روشی تاثیر گذار در عملیات روانی از سوی رژیم Posted in تازه ها
  8. دیدگاه‌ها خاموش مهر ۲۴, ۱۳۸۸ جلسه پالتاک شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۰۹ Posted in تازه ها
  9. دیدگاه‌ها خاموش مهر ۲۴, ۱۳۸۸ اکتبر ماهی پرشکوه برای ایرانیان Posted in تازه ها
  10. ۱ comment مهر ۲۳, ۱۳۸۸ فرخنده زادروز شهبانوی ایران زمین Posted in تازه ها

برگه‌ی بعد »ابر برچسب ها