به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

تازه ها

  1. ۲ comments مهر ۱۶, ۱۳۸۸ جلسه پالتاک شنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۰۹ Posted in تازه ها
  2. دیدگاه‌ها خاموش مهر ۱۲, ۱۳۸۸ جشن مهرگان Posted in تازه ها
  3. دیدگاه‌ها خاموش مهر ۱۱, ۱۳۸۸ فرهنگ ستیزیِ ملی و تجاوزِ فرهنگی را محکوم میکنیم Posted in تازه ها
  4. دیدگاه‌ها خاموش مهر ۱۱, ۱۳۸۸ جلسه عمومی پالتاک شنبه ۳ اکتبر ۲۰۰۹ Posted in تازه ها
  5. دیدگاه‌ها خاموش مهر ۰۱, ۱۳۸۸ جلسه عمومی پالتاک شنبه ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۹ Posted in تازه ها
  6. ۱ comment شهریور ۳۱, ۱۳۸۸ پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۸۹- ۱۳۸۸ Posted in تازه ها
  7. دیدگاه‌ها خاموش شهریور ۳۱, ۱۳۸۸ گردهمائی ایرانیان در نیویورک و لوس آنجلس Posted in تازه ها
  8. دیدگاه‌ها خاموش شهریور ۳۱, ۱۳۸۸ به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۲۵۶۸ شاهنشاهی Posted in تازه ها
  9. ۱ comment شهریور ۲۶, ۱۳۸۸ گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با مدیا لاین Posted in تازه ها
  10. دیدگاه‌ها خاموش شهریور ۲۶, ۱۳۸۸ جلسه عمومی پالتالک شنبه ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۹ Posted in تازه ها

« برگه‌ی پیشبرگه‌ی بعد »ابر برچسب ها