به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

بیانیه شماره سی و هفت

لوگوی کوچک سازمان

جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم

شماره های ثبتِ ۹۴۶۲۸۰۵۴ و ۷۷۶۰۹۳۹۷

شماره۳۷، تاریخ ۱۱/۰۷/۲۵۶۸

طبقه بندی : ———-

موضوع : جشن مهرگان

بنام ایرانِ شاهنشاهی

راستی- پشتکار- پیروزی

مهرگان جشنِ انسان و انسانیت نامیده میشود .

مهرگان، جشنِ پاسداریِ حرمتهای انسانی و پیمانهای اجتماعی فرخنده باد .

” جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظام مشروطه به پادشاهیِ رضا شاه دوم “، با نکو داشتِ آیینِ چند هزاره ایِ مهرگان، بزرگترین و مهمترین جشنِ ایرانیان پس از نوروز، این سنتِ پاک را خجسته دانسته و به همهء ایرانیان شادباش میگوید .

مهرگان بر همهء ایرانیان و میهن پرستان فرخنده باد .

واحد سیاسی- کانونِ دوستی و فرهنگی

آرتا دهقانپور

پاینده ایران ، جاوید شاه و آئین پرافتخار پادشاهی

دفتر سیاسی- مرکزی

fax : +1-818-474-7474 , followersofthe_princeRP@yahoo.com

www.rppiran.com

http://www.facebook.com/pages/-/142541345535?v=wall

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی…

دیدگاه ها

ثبت دیدگاه بسته شده است.ابر برچسب ها