به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

بیانیه شماره چهل و شش

لوگوی کوچک سازمان

شماره های ثبتِ ۹۴۶۲۸۰۵۴ و ۷۷۶۰۹۳۹۷

شماره : ۴۶ / تاریخ ۲۴/۱۰/۲۵۶۸

طبقه بندی : ———-

موضوع : تجدید ِ پیمان

بنام ایرانِ شاهنشاهی

راستی- پشتکار- پیروزی

شهریارا، پیامتان را شنیدیم و با دل و جان در این مسیرِ دشوار همیار بوده و پرچمدار ِ خود را تنها نخواهیم گذاشت .

“جنبش سیاسی- اجتماعی پیروان نظام مشروطه به پادشاهیِ رضا شاهِ دوم”، با اشاره مجدد به این اصل که سیاست، هنر ِ خدمتِ به جامعه و حل ِ مشکلات و تأمین ِ نیازهای اجتماعی، با در نظر گرفتنِ اهداف و آرمانهای از پیش تعیین شده( آزادی و مردمسالاری) میباشد ، حمایت و پیروی ِ کاملِ خود را از رهنمودهای شهریارِ بزرگ وخردمند، بعنوان ِ تنها مشکل گشا و پایان بخشِ نزاعهای ناپسند و نامناسب با این بحبوحه از زمان، اعلام میداریم و اطمینان داریم که یک رهبریِ مشترک، چگونگیِ مبارزاتِ رهایبخش را بسودِ آرمانهای ملی و میهنی ، دگرگون خواهد ساخت و از مهمترین عواملِ یک مبارزه منسجم و لرزه افکن بر پیکرِ سیاهِ جمهوریِ اسلامی خواهد بود .

همچنین ، رهبریت و مبارزه را لازم و ملزومِ یکدیگر دانسته و اعتقاد داریم که هیچ عذری ، گریز زدن از قبولِ آنرا موجه نمیکند .

ازینرو پیروی ِ مجددِ خود را از فرمایشاتِ پر درایتِ رهبرِ گرامی – رضا شاهِ دوّم، در ادامه مبارزات تا سرنگونیِ ظالمانِ حاکم، اعلام داشته و بار ِ دیگر پیمان ِ خود را با پرچمدارِ آزادیِ میهن تجدید نموده و بر ضرورتِ آن پافشاری و تأکید میکنیم و پیروی از رهنمودهای شهریار و قافله سالارِ خود را، تنها گره گشای اسارتِ ملتی که بیش از ۳۰ سال است که در چنگال ِ پلید ِ حکومت ِ دینی اسیرند ، میدانیم .

آیا امروز ، باز هم میتوان به بهانه های جانبی، اولویت را فدا نمود ، یا باید خطِ بطلانی بر بهانه ها کشید ؟

این گوی و این میدان ؛

در این زمان ، تمامی صداها ، باید صدای ایران باشد ، صدا و فریادِ یکپارچهء تمامی ِ ایرانیان میهن پرست درون و برون مرز باشد ، صدا و فریاد ِ یکپارچه ای که خواستار سرنگونی جمهوری اسلامیست باشد ؛

باید صدا و فریاد تمدن ، هویت و فرهنگ ملی ِ ایران و آزادی از چنگال اسارت باشد ؛

باید تمامی صداها ، بدون پیچ و تاب بوده و بیانگر و انعکاس مستقیم درد و اندوه ملتی در بند باشد و هر ایرانی ِ آزاده و میهن پرستی ، باید سخنگو و فریاد آور تمامی دربندان و کشته شدگان باشد و برای لرزاندن و ریزش دیوارها و حصارهای پوسیده جمهوری اسلامی ، همگی باید با یکدیگر ، صدا و فریاد ، ملت و میهن را سردهیم .

” جنبش سیاسی اجتماعی پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم “

پاینده ایران ، جاوید شاه و آئین پرافتخار پادشاهی

از سوی شورایعالی – عبدالرضا حیدری

fax : +1-818-474-7474 , followersofthe_princeRP@yahoo.com

www.rppiran.com

دیدگاه ها

ثبت دیدگاه بسته شده است.ابر برچسب ها