به تارنمای جنبش پادشاهی ایرانیان خوش آمدید

جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم از تمام احزاب و گروههای میهن پرست و ایران دوست هوادار و پشتیبان پادشاهی و خاندان پهلوی دعوت به اتحاد و همگامی و همراهی میکنیم تا بار دیگر ایران خویش را آباد و سربلند کنیم. این جنبش تنها یک حزب نیست، جنبشی برای همگرائی و اتحاد تمام احزاب باورمند و وفادار به ایران و پادشاهی و خاندان پهلوی میباشد.

اين جنبش، تنها راه رسيدن به آرمانهای ملی و آزادی میهن را فقط اتحادِ ميانِ نيروهای اصيل و ميهن پرست، همانگونه که رضا شاه دوم نيز به دفعات با ارسالِ پيامِ ” امروز فقط اتحاد ” اعلام فرموده اند، دانسته و بر اين اساس شکل گرفته و پذيرای پيوندِ همگیِ ايرانيانِ نيکو سرشت و ميهن پرستِ معتقد به نظامِ پادشاهیِ پارلمانی و همچنين تمامیِ گروههای سياسی باورمند به اين آرمانها ميباشد .

بیانیه شماره یکصد و بیست و هشت

لوگوی کوچک سازمان
جنبشِ سیاسی- اجتماعیِ پیروانِ نظامِ مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم
شماره های ثبتِ ۹۴۶۲۸۰۵۴ و ۷۷۶۰۹۳۹۷
شماره۱۲۸ ، تاریخ ۱۶/۱۰/۲۵۷۱
موضوع : هفدهم دیماه
بنام ایرانِ شاهنشاهی

هفدهم دیماه، روزی که مقایسهء دو اندیشه تاریخی در مورد بانوان را به اذهان باز میگرداند :
۱) تفسیر و توصیف فرمان کشف حجاب (دفع و رفع حجاب ) = رضا شاه بزرگ
۲) تمثیلات و خطبه های محمد ( پیامبر اسلام ) از کتاب مستند و معتبر اسلامی = نهج الفصاحه
۱) هفدهم دیماه، رفع ِ ذلالت ِ زن، توسط ِ فرمان ِ دفع ِ حجاب از سوی رضا شاه بزرگ صادر گردید و اهداف ِ گوناگونی را دنبال میکرد، از جمله :
- برابری زنان و مردان ، زیرا که هر دوی آنان مخلوق یک آفریدگار بوده و بر یکدیگر برتری ندارند ؛
- حضور زنان در اجتماع و فعالیتهای اجتماعی ؛
- تلقین اعتماد به نفس و احترام به زنان ؛
- ایجاد امکانات تحصیلیِ برابر با مردان، تا مراحل بالای تحصیلی ؛
- نجاتِ زنان از اسارت و بردگی و خشونت مردان و خانه نشینی اجباری ؛
- حضور و اشتغال زنان در ادارات، به عنوان افرادی برابر با مردان ؛
- تأییدِ توانایی و هوشمندیِ زنان، در امور اجتماعی ؛
- قبولِ زنان به عنوانِ عضوی مفید در جامعه ؛
- ابطال و طردِ اندیشهء مردسالاری ؛
- قبول زنان به عنوان یکی از الگوهای برابرِ انسانی و زیربناییِ اجتماعی؛

۲) طبق ِ برداشت از کتاب ِ نهج الفصاحه، پیامبر اسلام در مورد زن چنین میگوید:
- درباره زنان از خدا بترسید و آنها پیش شما اسیرند ( شماره ۴۵، صفحه۱۶۳) ؛
- از دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید، زیرا شیطان نگران و در کمین است و یکی از دامهای شیطان برای پرهیزگاران، زنانند ( شماره ۵۰، صفحه ۱۶۴) ؛
- محکمترین سلاح شیطان، زنان هستند ( شماره ۹۷۰، صفحه۳۵۰ ) ؛
- از بی لباسی برای نگهداری زنان در خانه کمک جویید، زیرا لباس فراوان و زینت، عامل تمایل زن به بیرون رفتن میشود (شماره ۲۸۲، صفحه ۲۰۹ ) ؛
- زنان را بی لباس بگذارید تا در خانه ها بمانند ( شماره ۳۴۳، صفحه ۲۲۰ ) ؛
- زنانی که از خانه های خود، برای شکایت از شوهرانشان بیرون میروند ، دشمن میباشند ( شماره ۹۶۰ صفحه۳۴۸ )؛
- هر زنی که بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود، مورد خشم خداست تا به خانه برگردد و شوهرش را راضی کند ( شماره ۱۰۲۰، صفحه۳۵۹) ؛
- زنان معطر و زینت و آرایش یافته، با النگوهای طلا و پارچه های فاخر، فتنه ای بزرگ میباشند (شماره ۳۱۴، صفحه ۲۱۵)؛
- بزرگترین فتنه، بر امت، شراب و زنان میباشند (ش ۲۶۱۱، ص ۶۹۴)؛
- زنانی که معطر و آرایش کرده از معابر میگذرند، حکم زناکاران را دارند و مایه آتش و ننگ و عار هستند (ش ۱۷۷، ص ۱۸۸) و (ش ۱۰۱۹، ص ۳۵۹) و (ش ۱۸۸، ص ۱۹۰) و(ش ۲۱۵۷، ص ۶۱۱)؛
- اگر مردی هیچ خیری به زنش نرساند، مهم نیست، ولی اگر زنی در رابطه با بی خیری شوهرش اعتراضی بکند، تمام اعمال نیکش بی اثر میشود (ش ۲۲۶، ص۱۹۸) و بهترین زن، آنست که با تن و مال خود، از شوهرش فرمان ببرد (ش ۱۵۰۴، ص ۴۶۹) ؛
- وقتی کار مسلمانان بدست زنان بیفتد، مرگ و قبر برای مردان، بهتر از حیات است ( ش۲۳۲، ص ۱۹۸ تا ۱۹۹) ؛
- گروهی که کار خود را بدست زنان سپارند، هرگز رستگار نمیشوند ( ش۲۲۹۴، ص۶۳۹) و گروهی که زمامدارانشان زن است، رستگاری نبینند ( ش۲۵۵۱، ص ۶۸۳ ) ؛
- زن بداخلاق را باید طلاق داد وگرنه دعا و نماز شوهر، مستجاب نمیشوند ( ش۱۲۵۳، ص ۴۱۳ ) ؛
- زن، دام شیطان است (ش۱۷۹۲، ص ۵۳۴) و (۳۱۵۳، ص۷۸۹) ؛ بیشترین اهالی جهنم، زنانند(ش ۳۳۱، ص ۲۱۹) و کمترین اهالی بهشت، زنانند (ش ۶۰۳، ص۲۷۴) ؛ اگر زن نبود، مردان به بهشت میرفتند و خدا، آنگونه که شایسته اوست، پرستیده میشد ( ش۲۳۵۸، ص۶۵۳) و (ش ۲۳۶۱، ص ۶۵۳ ) ؛
- مردان بر زنان حقوقی دارند و زنان در برابر مردان، تکالیفی ( ش۱۳۸۸، ص۴۴۵ تا ۴۴۶) ؛
- زن مومن، زنیست که به وقت ناهار و شام، بر زمین ننشیند تا شوهر او از خوردن فراغ یابد ( ش۲۳۱۸، ص۶۴۴) ؛ زنی که شوهرش او را به بستر خواهد و زن آن را به تعویق انداخته تا شوهر به خواب رود، لعنت خدا بر اوست ( ش۲۲۳۷، ص ۶۲۸ ) ؛
- بهترین مساجد زنان، کنج خانه آنهاست ( ش۱۵۳۲، ص۴۷۴) ؛
- اگر قرار بود که بجز الله دستور میدادم کسی دیگر را نیز سجده کنند، به زن دستور میدادم تا شوهرش را سجده کند ( ش ۲۳۴۸ و ۲۳۴۹، ص ۶۵۰ تا ۶۵۱) و ……..

در پایان، انتخاب و حقانیت یکی از این دو اندیشه را، در توانایی استدلال و فهم منتخبین میگذاریم و هفتاد و هفتمین سالروزِ ۱۷ دیماهِ ۱۳۱۴ را خجسته میداریم.

پاینده ایران
درود به روان پاک رضا شاه بزرگ

ازسوی دفتر سیاسی مرکزی
شهریار فتحی

Tel : +1-604-628-0111
+1-714-729-4310
Fax : +1-818-474-7474
E-mail : iranian@shaw.ca
Website : www.rppiran.com – www.rppirannews.com

دیدگاه ها

ثبت دیدگاه بسته شده است.ابر برچسب ها